ankaraya otobüs bileti


Ankara, başkent olması dolayısıyla en stratejik ildir. Ülkenin bugünü ve geleceği ile ilgili kararların alınıp uygulamaya geçtiği Ankara, nüfusu itibariyle İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük kentidir.

Eski adı Angora olarak da bilinen Ankara’nın, insanlığın ilk yerleşim merkezlerinden biri olduğu bilinmekle beraber tarihi kaynaklarda Galatlar tarafından kurulduğu ve ilk adının Grekçe ‘Gemi Çapası’ anlamına gelen Ankypa olduğu yazmaktadır. Bununla birlikte yine tarihi boyunca Galatların, Roma döneminin, Bizans İmparatorluğunun, Hititlerin, Friglerin ve Lidyalıların başkentliğini üstlenmiş önemli bir merkez olmuştur.

İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Şehrin kuzey bölgesi ile güney bölgesi farklılık gösterse de genel itibariyle karasal iklime sahiptir. Bu nedenle yaz ayları sıcak, kış ayları soğuk geçer. En soğuk ay Ocak ayı iken en sıcak aylar Temmuz ve Ağustostur.

25 ilçesi olan Ankara’da 5’i devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite, 5 akademi bulunur.

İlk çağlardan bu yana birçok medeniyetin yaşadığı yer olan Ankara, o dönemden günümüze kadar farklı etkilere maruz kalsa da tarihi mirasını korumuş, Anadolu’nun kendine ait kültürünü yaşatmaya devam etmiştir. Müzeleri, doğal güzellikleri, sanatını, sembollerini ve kendine has lezzeti ile yemeklerini kapsayan kültürel mirası, Ankara’yı mutlaka görülmesi, yaşanması gereken yerler sıralamasında üst sıraya taşımaktadır. 

İşte ilçeleri dahil Ankara’da görülmesi gereken yerler:

ANKARA TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİ


Gavurkale: Dereköy, Haymana’da bulunan tarihi yer M.Ö. 1600-1700 Hitit dönemine ait kalıntılardan oluşur. Kayalara işlenmiş insan kabartmaları ile dikkat çeker.

Gordion Antik Kenti: Diğer adı ile Yassıhöyük. Polatlı’da bulunan antik kent M.Ö. 3000 tarihinden bugüne çeşitli dönem ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda Frigya başkenti olan antik kent, Anadolu yollarının kavşağında bulunması dolayısıyla önemli bir merkez olarak kullanılmıştır.

Asarkaya Antik Kenti: Diğer adı Mariegordus Antik Kenti. Karalar Kazan’da bulunan antik kent Galat ve Roma döneminden günümüze ulaşmıştır. Kayalar yontularak yapılan merdivenleri, tünel ve mezarlarıyla Roma şehirlerinden biri olma özelliğini korumaktadır.

Ankara Kalesi: Şehrin Kale semtinde yer alır. Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Her yıl çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.

Roma Hamamı: Altındağ’da bulunan hamam M.S. 211-217 Roma dönemine aittir. Çankırı caddesinde yer alan hamamın, yapılan araştırmalar sonucu İmparatorluk standartlarında olduğu belirlenmiştir.

Roma Tiyatrosu: Altındağ’da bulunan tiyatro, M.S. 1-2. yy Roma döneminden bugüne ulaşmıştır. Hisar caddesinde bulunan Antik Roma Tiyatrosunun, Selçuklu ve Osmanlı döneminde cam ve seramik üretim atölyesi olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

Augustus Tapınağı: Altındağ’da yer alır. M.Ö. 25. yy Roma dönemine aittir. Hacı Bayram Veli Camisinin hemen yanında bulunan tapınağın Frig dönemi tanrılarından Kibele ve Men’e adandığı tahmin edilmektedir. Roma döneminde bu kalıntılar üzerine Augustus Tapınağı inşa edilmiştir.

Belkıs Sütunu: Julianus Sütunu ve Belkıs Minaresi olarak da bilinir. Ulus’ta bulunan sütun, M.S. 3-4. yy Roma dönemine aittir.

Roma Yolu: Cardo Maximus adı ile de bilinir. Ulus’tadır. M.S. 5-6 yy Roma dönemine aittir. 216 metre uzunluğundadır.

Estergon Kalesi: Resmi adı Estergon Türk Kültür Merkezi’dir. Macaristan’da bulunan Estergon Kalesi’nin bir kopyası olarak yapılan merkez, 2005 yılında açılmıştır.

Sultan Alaeddin Camii: Sultan Camii ve Kale Camii olarak da bilinir. Altındağ ilçesi Kale semtinde bulunan cami, 12. yy Selçuklular dönemine ait olup II. Kılıçarslan’ın oğullarından biri olan mimar Muhyiddin Mesud tarafından yapılmıştır. Halen kullanılmaktadır.

Ahi Şerafettin Camii: Altındağ, Kale’dedir. Bir diğer adı Arslanhane Camisidir. 13-14. yüzyıllardan günümüze kadar gelmiş ve kullanıma açıktır. Ahşap işçiliği dikkate değerdir. Kullanılmaya devam edilmektedir.

Ahi Şerafettin Türbesi: Altındağ’da bulunan türbe Arslanhane Türbesi olarak da bilinir. 14. yy’a aittir.

Akköprü: Selçuklu dönemine ait yapı, Yenimahalle’dedir. 1222 yılında Kızıl Bey tarafından yaptırılan köprünün altından Ankara Çayı geçer.

Tapduk Emre Türbesi: Yunus Emre’nin hocası Tapduk Emre’nin türbesidir. Nallıhan ilçesinde bulunan türbe 13-14. yy’ a aittir. 

Hüseyin Gazi Tepesi ve Türbesi: Mamak’tadır. Yaklaşık 40 milyon yaşında olan bu tepe, en yüksek tepelerden biridir. Battal Gazi’nin babası Hüzeyin Gazi’ye ait olan türbe, 13. yy’ a aittir. Doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı yapmak isteyenler için de cazip bir yer olan tepede bir de mağara bulunmaktadır.

Kesikbaş Türbesi: Felekeddin Türbesi olarak da bilinir. Ankara’nın gizli hazinelerinden biri olarak nitelendirilen, Ulus At Pazarı Yokuşunda bulunan türbe, 14. yy’da yapılmış ve günümüze kadar korunarak gelmiştir.

Ahi Elvan Cami: 14. yy’dan günümüze kadar gelen cami Altındağ’da yer alır cami, ahşap işçiliği ile dikkat çekmektedir ve halen kullanılmaktadır. 

Suluhan: Kale’de bulunan ve halen ticaret merkezi olarak kullanılan yapı 1508 yılından bugüne ulaşmıştır.

Çengel Han: Rahmi Koç Müzesi olarak kullanılmaktadır. Kale’de bulunan müze, 1522-1523 yıllarında Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Çukurhan: 16 ve 17. yüzyıllara ait, bugün otel olarak kullanılan yapı, Altındağ Kale mevkiinde bulunmaktadır.

Mahmut Paşa Bedesteni: 1451-1481 yılları arasında yapılmış olan bu kapalı çarşı, bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. Altındağ Kale’de yer alır.

Kurşunlu Han: 15. yüzyıla ait yapı, Mahmut Paşa Bedesteni ile birlikte Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Ankara Atatürk Lisesi: 1937-1938 yılları arasında, mimar Bruno Taut ve Franz Hiilinger tarafından yapılan bina Sıhhıye’dedir.

Beypazarı: Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beypazarı ilçesi, tarihi evleri, otantik sokakları ile oldukça dikkat çekicidir. Halkının tamamı Oğuz boylarından gelir. Roma’yı Bağdat’a bağlayan yol üzerinde kurulmuş olan şehir, Selçuklu ve Osmanlı zamanında da önemli bir merkez olmayı sürdürmüştür.

Karacabey Camii: 1428 yılında mimar Ebubekiroğlu Ahmet Ağa tarafında inşa edilen cami, halen kullanılmaktadır. Hamamönü Altındağ’dadır. Kullanıma açıktır.

Karacabey Hamamı: 15. yüzyıla aittir. Altındağ’da yer alır. Halen hamam olarak kullanılmaktadır.

Karacabey Türbesi: Hamamönü Altındağ’da bulunur. Mimarı, camiyi de yapan Ebubekiroğlu Ahmet Ağa’dır.

Kocatepe Camii: 1967’de inşası başlayıp 1987’de tamamlanan cami, 4500 metrekarelik alanı kaplar. 

Hacı Bayram Veli Camii: Altındağ’da Augustus Tapınağının hemen bitişiğindedir. Zaviye olarak ilk yapılışı 1427-1428 yıllarıdır.

Eynebey Hamamı: Altındağ’da bulunan hamam, günümüzde de hamam olarak kullanılmaya devam edilmektedir. 15. yüzyıla aittir. I. Murat’ın subaşılarından olan İnebey tarafından yaptırılmıştır. Kayıtlarda ‘Öğle Hamamı’ olarak da geçmektedir. 

Taceddin Dergahı: Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak kullanılmakta olan yapı, 17. yüzyılda yapılmıştır. Altındağ ilçesindedir. 

Karyağdı Türbesi: Altındağ’da bulunan türbe, 1477 yılında yapılmış olup günümüzde ziyarete açıktır.

Cenabi Ahmet Paşa Camii: Mimar Sinan tarafından 1565-1566 yılları arasında inşa edilen cami, Yeni Cami olarak da bilinir. Ulucanlar’da yer almaktadır.

Mektep-i Sultan: Atatürk Lisesi olarak kullanılan bina, 19. yy’da yapılmıştır. Sıhhiye’dedir.

Anıtkabir: 1944-1953 yılları arasında inşa edilen yapı, Atatürk’ün anıt mezarıdır. Emin Onat ve Orhan Arda’nın mimarı olduğu anıt mezar, Anıttepe’de bulunur.

Ankara’nın en önemli yapıları arasında önde gelen ve geniş bir alanda yer alan Anıtkabir’de Barış Parkı, Aslanlı Yol, Hürriyet Kulesi, İstiklal Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, İsmet İnönü Lahdi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, 33.5 mt uzunluğunda Bayrak direği, Misakı Milli Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, İnkılap Müzesi, Müdafai Hukuk Kulesi, Mozale ve Dinlenme Salonu bulunmaktadır.

Ankara Garı: Mimar Şekip Akalın tarafından tasarlanan yapı, günümüzde işlevini sürdürmektedir. Altındağ ilçesi Ulus semti, Anafartalar Caddesindendir.

I.TBMM Binası: Ulus’ta bulunan bina, 1920-1924 yılları arasında kullanılan Kurucu Meclis Binasıdır. 1915 yılında Mimar Salim Bey tarafından yapılmıştır. Bugün, Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Giriş ücretlidr.

  1. TBMM Binası: 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından yapılan bina, Ulus’ta bulunmaktadır. Günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanımdadır. Girişler ücretlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi: Bakanlıklar’da bulunan Meclis binası 1924-1960 yılları arasında inşa edilmiştir. Mimar Clemens Holzmeister tarafından tasarlanan bina, Meclis olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Maliye Vekaleti Binası: 1925 yılında yapılan bina ilk olarak Başvekalet Binası, sonrasında ise Maliye Vekalet Binası olarak kullanılmıştır. Ulus’ta bulunan bina bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak kullanılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1925-1926 yılları arasında inşa edilen bina önce Maarif Vekaleti Binası, daha sonra da Hariciye Vekalet Binası olarak kullanılmıştır. Opera bölgesinde yer alan bina Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı: 1932-1934 yılları arasında Dahiliye Vekaleti olarak inşa edilen bina, bugün İçişleri Bakanlık Binası olarak kullanılmaktadır. Bakanlıklar’da yer almaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı: 1927-1931 yıllarında inşa edilmiştir. Yenişehir’de bulunan bina Milli Müdafaa Vekaleti olarak kullanılmış, günümüzde Milli Savunma Bakanlığı olarak hizmet vermektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti (Sağlık Bakanlığı): 1925-1926 yılları arasında Sağlık Bakanlığı binası amacıyla inşa edilmiş ve kullanılmıştır. Günümüzde Ankara Valiliği olarak hizmet veren bina, Sıhhiye’dedir.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü: 1925-1929 yılları arasında inşa edilmiştir. Altındağ’daki bina halen banka olarak hizmet vermektedir.


MÜZELER

Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Paleolitik Çağlardan itibaren Anadolu medeniyetlerinin kültürünü ve tarihini sergileyen bir müzedir.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi: Türkiye’nin her yerinde toplanmış halı, kilim, çini, maden işçilikleri, Padişah vakfiyeleri ve benzeri eşyaların sergilendiği bir müzedir. 

Altınköy Açık Hava Müzesi: 500 dönümlük arazide kurulmuş olan açık hava müzesi, Altındağ Belediyesi tarafından kaybolmakla karşı karşıya olan köy kültürü, köy mimarisi ve yaşam tarzını gelecek nesillere tanıtmak ve taşımak amacını gütmektedir. 1930-1950 yılları arası köy hayatını benimsemiştir.

Alagöz Karargah Müzesi: 1921 yılında Sakarya Savaşı esnasında karargah olarak kullanılmış bölge, o günkü halini korur şekilde yakın tarihte açık hava müzesine dönüştürülmüştür.

Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Ankara Garı kompleksi içerisinde yer alan Atatürk konutunun alt katı, Demiryolları Müzesi haline getirilmiştir. Hipodrom caddesinde yer alan müzede belgeler, madalyalar, makaslar, yemekli ve yataklı vagonlarda kullanılan eşyalar sergilenmektedir.

Etnografya Müzesi: 1930 yılında yapılmıştır. Altındağ ilçesinde bulunan müzede Selçuklu döneminden günümüze kadar Türk sanatı örneklerini taşıyan giysiler, süs eşyaları, halı ve kilim koleksiyonları ile daha birçok eşya sergilenmektedir.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi: Türk Ocağı olarak da bilinen bina1927 yılında inşa edilmiştir. Altındağ ilçesindedir. Müze olmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok sanat festivaline ev sahipliği yapar.

İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi: 1929 yılında yapılmıştır. Ulus semtindeki müzede Cumhuriyet sonrası gelişen iktisadi süreç ortaya konmaktadır. Giriş ücretsizdir. 

PTT Pul Müzesi: Türkiye, Osmanlı ve dünya pulları ile tematik pulların ve daha birçok pulun sergilendiği, postacılığın tarihi hakkında geçmişe ışık tutan bir müzedir.

Etimesgut Türk Tarih Müzesi: Türkiye’nin en büyük sanat müzesi niteliğindeki müzede 200’den fazla heykel sergilenmektedir.

TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi: Maltepe’de bulunan açık hava müzesinde buharlı lokomotiflerin tarihi sunulmaktadır.

Bununla birlikte MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Atatürk Evi Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü (Çankaya Müze Köşk), MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Cin Ali Müzesi, Türk Hava Kuvvetleri Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Ankara Somut Olmayan Miras Müzesi, Meteoroloji Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 

Ankara Opera ve Bale Binası, Tekel Başmüdürlüğü, Altın Köşk, Pembe Köşk (İsmet İnönü Evi), Çankaya Köşkü, Ankara Palas, Büyük Ankara Oteli, Zafer Anıtı, Kore’de Savaşan Türkler Anıtı, Su Perileri Heykeli, Duatepe Anıtı, Hitit Güneş Kursu Anıtı, Saraçoğlu Mahallesi de görülmesi gerekli yerler arasındaır.

ANKARA’NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE AÇIK ALANALAR

Anadolu’nun tipik bitki örtüsünü ve iklimsel özellikleri gözler önüne seren Ankara, doğal güzellikleri bakımından da zengin bir şehirdir. Yerel yönetimlerce açık alanların artırılması ve yeniden yapılandırılması ile zengin bir alana kavuşmuştur. 

Ankara’da gidilmesi gereken doğa ile iç içe turizm merkezleri şöyledir:

Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Botanik Parkı, Abdi İpekçi Parkı ve Heykelleri, Altınpark, Çubuklu Barajı, 50. Yıl Parkı, Eymir Gölü, Göksu Parkı, Gökçek Parkı, Karagöl, Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, Kıbrıs Köyü Kanyonu, Kurtuluş Parkı ve Anıtı, Lozan Parkı, Gençlik Parkı, Güvenpark ve Anıtı, Nallıhan Kuş Cenneti, Mavigöl (Bayındır Barajı), Seğmenler Parkı ve Anıtı, Soğuksu Milli Parkı, Kızılcahamam Termal ve doğa gezileri, Kuğulu Park, Moganlar Gölü, Elmadağ Kayak Merkezi, Tuz Gölü, Şentepe Teleferik, Aqua Vega Akvaryumu.


Bu doğal güzelliklerin ve parkların yanı sıra gezi sırasında yapılacak etkinliklere ve görülecekler listesine Ankara’nın sembolü olan Tiftik Keçisi çiftlikleri, Angora Tavşanı yetiştirilen çiflikler, Ankara Kedisi üretim ve sahiplendirme merkezleri gezileri, Mogan Gölü civarında yetişen Sevgi Çiçekleri ve elbette lezzetli Ankara Armutu ziyafeti eklenebilir.


ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE


Ankara tarihi ve kültür mirası, doğal güzellikleri ve parklarının yanı sıra alışveriş ve eğlence açısından da oldukça zengin bir kenttir. Eski Pazar alışkanlıkları, modern alışveriş merkezleri, çarşıları ile alışveriş meraklıları için de geniş yelpazede hizmet sunar. 

Alışverişle birlikte İnceğiz Çorbası, Aş Çorbası, Sızgıç, Alabörtme, Ankara Tavası, Beypazarı Kurusu, Entekke Böreği, Tamtak Tiridi, Efelek Dolması, Etli Yaprak Sarma, Hamman, Papaç, Bazlama, Cızlama, Gözleme, Kömbe, Kete, Şibit Tatlısı gibi Ankara mutfağının lezzetlerini de bulabileceğiniz belli başlı turistik yerler şöyledir:

Samanpazarı, Pirinç Han, Kızılay Meydanı, 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi, Çıkrıkçılar Yokuşu, Anatolium, AnkaMall, Atakule, Nata Vega Outlet, Ulus Merkez, Dikmen Vadisi, Beypazarı.